אתר האינטרנט “מאדר נייצ’ר Mother-Nature” (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י “מאדר נייצ’ר ירושלים בע”מ” (להלן: “מאדר נייצ’ר” או “העסק”), משמש כחנות וירטואלית של פורמולות טבעיות מצמחי מרפא שפותחו ע”י הרב אברהם יורוביץ ז”ל, לרכישה על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

רצינו לתת לך כמה כללי התנהלות אצלינו באתר, כדי שתרגישי בנח ותדעי מה המדיניות שלנו, מה אנחנו מתחייבים עבורך בעת הרכישה ומה אנחנו נמנעים מלהתחייב.

לכן חשוב מאוד שתדעי בעת הגלישה ו\או רכישת המוצרים שבמעשה זה את מסכימה לקבל ולנהוג כפי התקנון והמדיניות שלנו ולכן אם האמור כאן לא נח או מתאים לך עדיף שלא תגלשי ותרכשי כלל.

לפני הכל, התקנון נכתב בלשון נקבה אך הוא פונה לשני המינים גם יחד

הוראות המדיניות יחולו על כל שימוש שלך באתר ועל כל רכישה שתבצעי ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מאדר נייצ’ר למרות שאת וכמובן אנחנו מעדיפים שזה לא יקרה.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, איקונים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מאדר נייצ’ר ו/או מי מטעמו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי התורה, ויתבררו במידת הצורך, בבתי הדין הרבניים המוסמכים בירושלים בלבד. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 22.12.2021 וניתן לשינוי בכל עת ע”י מאדר נייצ’ר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

 

אודות המכירה

 

 מיד לאחר ביצוע הזמנתך, תבצע מאדר נייצ’ר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבנו ותקבלי אישור בדואר אלקטרוני לפי הכתובת שרשמת בפרטייך,על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מאדר נייצ’ר. הרישום שנרשם במחשבי מאדר נייצ’ר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

 

 

 

 

תקנון משלוחים ואספקה

 

מאדר נייצ’ר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת ברכישת המוצר, בתוך שלושה ימי עסקים מיום למחרת ההזמנה, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. מאדר נייצ’ר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של מאדר נייצ’ר בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מאדר נייצ’ר ו/או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. מאדר נייצ’ר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. התקנון של חברת המשלוחים באמצעותו מאדר נייצ’ר מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג וכן ימי חול המועד). רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מכתובת העסק רק אם צוין במפורש שניתן לעשות כן בדף הרכישה ואם ורק אם בחר באופציה זו בדף הרכישה. במידה והקונה אכן בחר באיסוף המוצר. האיסוף חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. במידה ולא יעשה כך, רשאית מאדר נייצ’ר לבטל את העסקה. בעת אספקת המוצר, רשאית מאדר נייצ’ר ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבו של העסק, גם במקרה בו בחר לקוח שזכה במכירה או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר.

 

 

 

שירות לקוחות

 

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, תמיד תוכלי לפנות לשירות הלקוחות של מאדר נייצ’ר בדואר אלקטרוני:

karnowsky@mother-nature.co.il

 

ייעוץ ויעילות הפורמולות

חשוב לנו מאוד להדגיש לך, כי כל ייעוץ שאת מקבלת להתאמת פורמולות נעשה לפי הבנת היועצת אך הוא על אחריותך בלבד ואין בייעוץ משום התוויה רפואית כלל, חובה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש כלשהו בכל מוצר או תכשיר.

ולכן לא תתקבל כל תלונה על חוסר הצלחה, יעילות או שיפור, שהיה מצופה בנטילת הפורמולות ובייחוד אחר שדבר מצוי הוא בצמחי מרפא שלמרות שהם פועלים אצל רבים, ישנם כאלו שלא מושפעים לטובה מהם,

אמנם מאדר נייצ’ר מוכרת ומשווקת את מוצריה אחר שתועלתם נראתה אצל לקוחות רבות, ולפי נסיונם של היועצות לאורך הזמן.

 

מאדר נייצ’ר רשאית לחסום ממבצע פעולה מלרכוש מוצרים מהאתר ו/או לבטל עסקותיו בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

ב. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

ג. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

ד. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במאדר נייצ’ר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

ה. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ ו/או לסחור בו.

 

 

ביטול עסקה/מכירה

 

אם מכל סיבה שהיא החלטת לבסוף לא להשתמש במוצר ואת רוצה להחזירו, נשמח לקבלו בחזרה ולזכות אותך במחיר העסקה ששילמת,

ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו:

מדיניות שינויים וביטולים של הזמנות –

א. כל הזמנה שטרם נשלחה ניתן לשנות ו/או לבטל אך עלייך חלה החובה לוודא כי השינוי \ ביטול הגיע לידיעת מאדר נייצ’ר

ב. הזמנה שנשלחה אך לא נמסרה – לא ניתן לשנות, אבל ניתן לבטל. דמי הביטול הם 5% משווי ההזמנה ובנוסף עד 50 שקלים דמי משלוח, בהתאם לסוג המשלוח ולשיקול דעת החברה.

ג. הזמנה שנשלחה ונמסרה – לא ניתן לשנות ו/או לבטל

ד. זיכויים יינתנו רק לאחר קבלת החבילה חזרה במשרדי החברה

ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה – ייעשה בהודעה בכתב בתוך 14 ימים מיום ההזמנה , לכתובת דוא”ל: karnowsky@mother-nature.co.il

במקרה כזה, מאדר נייצ’ר תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר בנוסף לעלות המשלוח , או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

עלייך להחזיר את המוצר למאדר נייצ’ר רחוב מצפה 1 גבעת זאב , כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית

 

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מאדר נייצ’ר ירושלים לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז.

 

 

 

אבטחה ופרטיות

 

מאדר נייצ’ר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, מאדר נייצ’ר לא תשא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

לתשומת ליבך: בדף קנייה ובמקומות נוספים באתר, ישנה אפשרות להצטרפות לרשימת הדיוור של מאדר נייצ’ר, לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות. מאדר נייצ’ר מכבדת את פרטיותך- אם ברצונך להסיר את עצמך מרשימת הדיוור, תוכלי לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל. מאדר נייצ’ר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסרי לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אלייך אישית או יזהו אותך.

 

 

 

אחריות

 

במקרה שנפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את העסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. מאדר נייצ’ר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותו של העסק בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. מאדר נייצ’ר ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם. אלא אם נאמר אחרת. מאדר נייצ’ר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מאדר נייצ’ר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מאדר נייצ’ר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. מאדר נייצ’ר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. מאדר נייצ’ר לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. ט.ל.ח – טעות לעולם חוזרת.

 

 

“ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981”